Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Produktionsrekord november månad 71,9 GWh

12:30 / 2 December 2013 Arise Press release

Bättre vindar än normalt under november månad resulterade i en elproduktion om cirka 71 900 MWh vilket är 10 % över budget. Utfallet samma månad föregående år var cirka 45 800 MWh.

Månadens produktion fördelade sig på 36 100 MWh egen vindkraft samt 35 800 MWh samägd vindkraft.

Fjärde kvartalet är normalt ett av de starkare under ett verksamhetsår. Kvartalets två första månader har väl motsvarat förväntningarna.            

Halmstad den 2 december 2013 ARISE AB (publ)           

För ytterligare information, vänligen kontakta Peter Nygren, VD Arise AB, +46 706 300 680

Informationen är sådan som Arise AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 december 2013 kl. 12.30.

Om Arise Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att sälja el producerad med egna landbaserade vindkraftverk. Bolagets mål är att år 2017 ha uppfört och förvalta 1 000 MW landbaserad vindkraft varav bolaget äger 500 MW. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.        

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726 E-mail: , www.arise.seDenna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/arise-ab/r/produktionsrekord-november-manad-71-9-gwh,c9506495

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/707/9506495/189420.pdf

Show as PDF