Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Arise: Prissäkring genom uthyrning ger positiva resultateffekter

15:00 / 25 November 2013 Arise Press release

Avtal har tecknats avseende uthyrning av vindkraftparkerna Fröslida och Gettnabo (34,5 MW) på ett år. Som tidigare meddelats har uthyrningsavtal redan tecknats för parkerna Södra Kärra, Blekhem och Skäppentorp (24,5 MW). Totalt har därmed 59 av bolagets 253 MW i drift hyrts ut.

Uthyrning av 59 MW vindkraft beräknas resultera i en positiv resultateffekt om drygt 16 MSEK per år jämfört med att sälja producerad el och elcertifikat till vid avtalstecknandet rådande terminspriser.

Konceptet är utvecklat för att hålla intäktsnivåerna på en fortsatt hög nivå trots nu rådande låga el- och certifikatpriser. Ytterligare parker kan komma att hyras ut.

 

Halmstad den 25 november 2013 
ARISE AB (publ) 

För ytterligare information, vänligen kontakta
Peter Nygren, VD Arise AB, +46 706 300 680

Informationen är sådan som Arise AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 november 2013 kl. 15.00.

Om Arise
Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att sälja el producerad med egna landbaserade vindkraftverk. Bolagets mål är att år 2017 ha uppfört och förvalta 1 000 MW landbaserad vindkraft varav bolaget äger 500 MW. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726 
E-mail:
info@arise.se , www.arise.se