Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Elproduktion december månad och helår 2012

13:00 / 10 January 2013 Arise Press release

Elproduktionen under december månad uppgick till 40,8 GWh. Av detta bidrog bolagets andel i Jädraåsparken med 10,5 GWh. Produktionen i bolagets parker i södra Sverige var något under plan vilket väl kompenserades av den ökade produktionen i Jädraåsprojektet.

Produktionen på helårsbasis uppgick till 351,6 GWh, en ökning med ca 43 % jämfört med utfall 2011 (246,5 GWh).   

Halmstad den 10 januari 2013 ARISE WINDPOWER AB (publ)   

Informationen är sådan som Arise Windpower AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 januari 2013 kl. 13.00.    

För ytterligare information, vänligen kontakta Peter Nygren, VD Arise Windpower AB, +46 706 300 680  

Om Arise Windpower   Arise Windpower är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att sälja el producerad med egna landbaserade vindkraftverk. Bolagets mål är att år 2017 ha uppfört och förvalta 1 000 MW landbaserad vindkraft varav bolaget äger 500 MW. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Arise Windpower AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726 E-mail: , www.arisewindpower.seDenna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/arise-windpower-ab/r/elproduktion-december-manad-och-helar-2012,c9355757

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/707/9355757/81694.pdf

Show as PDF