Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Arise startar sitt första stora vindkraftprojekt i Norge - 130 MW

15:30 / 28 January 2013 Arise Press release

Villkorad överenskommelse rörande förvärv av projekt i Norge.

Arise Windpower AB (publ) ("Arise") har tecknat en villkorad överenskommelse med Havgul clean energy AS ("Havgul") rörande förvärv av ett projekt under tillståndsgivning i Aremark kommun i Norge. Byggstart kan ske tidigast år 2014.

Projektet omfattar upp till 45 vindkraftverk med en total möjlig effekt om ca 130 MW.

Överenskommelsen följer bolagets strategi om diversifiering genom utveckling av större vindkraftparker i Norge och Sverige där delägande med andra långsiktiga investerare kan bli aktuellt.

Havgul, med huvudkontor i Oslo, är en norsk vindkraftsutvecklare av större vindkraftprojekt i Norge, Sverige och i USA.

   Halmstad den 28 januari 2013 ARISE WINDPOWER AB (publ)

   Informationen är sådan som Arise Windpower AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 januari 2013 kl.15.30.

  För ytterligare information, vänligen kontakta Peter Nygren, VD Arise Windpower AB, +46 706 300 680 Leif Jansson, IR-chef Arise Windpower AB, + 46 707 340 554 Ketil Reed Aasgaard, VD Havgul clean energy AS, +47 90705156

   Om Arise Windpower                                                              Arise Windpower är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att sälja el producerad med egna landbaserade vindkraftverk. Bolagets mål är att år 2017 ha uppfört och förvalta 1 000 MW landbaserad vindkraft varav bolaget äger 500 MW. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Arise Windpower AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726 E-mail: , www.arisewindpower.seDenna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/arise-windpower-ab/r/arise-startar-sitt-forsta-stora-vindkraftprojekt-i-norge---130-mw,c9361923

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/707/9361923/85918.pdf

Show as PDF