Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Vindkraftprojektet Skaftåsen - upp till 400 MW

09:30 / 21 August 2012 Arise Press release

Överenskommelse har träffats med Bergvik Skog AB om övertagande av vindkraftprojektet Skaftåsen. Projektet är beläget öster om Lillhärdal i södra Härjedalen. Ansökan om miljötillstånd för den planerade vindkraftparken har inlämnats men ännu ej godkänts. Projektet omfattar upp till 130 vindkraftverk med en sammanlagd maximal effekt om ca 400 MW.

Överenskommelsen innebär att Arise Windpower tar över den fortsatta utvecklingen av projektet.

Halmstad den 21 augusti 2012 ARISE WINDPOWER AB (publ)

Informationen är sådan som Arise Windpower AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 augusti 2012 kl. 09.30.

För ytterligare information, vänligen kontakta Peter Nygren, VD Arise Windpower AB, +46 706 300 680 Leif Jansson, IR-chef Arise Windpower AB, +46 707 340 554

Om Arise Windpower                                                              Arise Windpower är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att sälja el producerad med egna landbaserade vindkraftverk. Bolagets mål är att år 2014 ha cirka 700 MW (motsvarande cirka 300 vindkraftverk) i drift eller under byggnation. Arise Windpower är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Arise Windpower AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726 E-mail: , www.arisewindpower.seDenna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/arise-windpower-ab/r/vindkraftprojektet-skaftasen---upp-till-400-mw,c9294150

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/707/9294150/37611.pdf

Show as PDF