Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Villkorad överenskommelse har träffats rörande förvärv av tillståndsgivet projekt på mellan 75 till 120 MW

10:00 / 1 August 2012 Arise Press release

Arise Windpower AB (publ) ("Arise") har tecknat en villkorad överenskommelse med Ownpower Projects AB ("OPP") rörande förvärv av ett tillståndsgivet projekt i Solberg, väster om Örnsköldsvik. Projektet omfattar ett 40-tal vindkraftverk varav Arise initialt avser uppföra mellan 25 till 30 st.

Avtalet är villkorat av att vissa detaljfrågor löses med markägare inom projektområdet.

Detaljplanering pågår och elanslutning av parken, tillika driftstart, bedöms kunna ske sommaren 2014. Investeringsbeslut fattas så snart el- och certifikatpriserna återigen är på mer normala nivåer.

Förvärv av projektet följer bolagets strategi om utveckling av större vindkraftparker i Norge och Sverige.

Halmstad den 1 augusti 2012 ARISE WINDPOWER AB (publ)

Informationen är sådan som Arise Windpower AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 augusti 2012 kl. 10.00.

För ytterligare information, vänligen kontakta Peter Nygren, VD Arise Windpower AB, +46 706 300 680 Leif Jansson, IR-chef Arise Windpower AB, +46 707 340 554

Om Arise Windpower  Arise Windpower är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att sälja el producerad med egna landbaserade vindkraftverk. Bolagets mål är att år 2014 ha cirka 700 MW (motsvarande cirka 300 vindkraftverk) i drift eller under byggnation. Arise Windpower är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Arise Windpower AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726 E-mail: , www.arisewindpower.seDenna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/arise-windpower-ab/r/villkorad-overenskommelse-har-traffats-rorande-forvarv-av-tillstandsgivet-projekt-pa-mellan-75-till-,c9288468

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/707/9288468/33585.pdf

Show as PDF