Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Klargörande

10:25 / 17 August 2012 Arise Press release

För god ordnings skull lämnar bolaget följande klargörande för att undvika eventuella felaktiga spekulationer i marknaden. I samband med bolagets återköpsprogram av aktier har en tolkningsfråga uppstått som kan innebära att ett formaliafel begåtts vad gäller bolagets obligationslån. Totalt har bolaget under en 7-dagarsperiod återköpt en mindre post aktier till ett begränsat belopp om cirka 1,5 MSEK. I samband med att det upptäcktes upphörde bolaget omedelbart med att återköpa aktier.

Bolaget beklagar det inträffade och är i färd med att kontakta obligationsinnehavarna i syfte att hantera den uppkomna situationen.

Informationen är sådan som Arise Windpower AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 augusti 2012 kl. 10.25.

För ytterligare information, vänligen kontakta Peter Nygren, VD Arise Windpower AB, +46 706 300 680 Linus Hägg, Finanschef Arise Windpower AB, +46 702 448916

Om Arise Windpower Arise Windpower är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att sälja el producerad med egna landbaserade vindkraftverk. Bolagets mål är att år 2014 ha cirka 700 MW (motsvarande cirka 300 vindkraftverk) i drift eller under byggnation. Arise Windpower är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Arise Windpower AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726 E-mail: , www.arisewindpower.seDenna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/arise-windpower-ab/r/klargorande,c9293298

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/707/9293298/37019.pdf

Show as PDF