Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Förvärv av projektet Solberg, 75 till 120 MW, fullföljs

11:00 / 31 August 2012 Arise Press release

Som tidigare meddelats har Arise Windpower AB (publ) ("Arise") tecknat en villkorad överenskommelse med Ownpower Projects AB ("OPP") rörande förvärv av ett tillståndsgivet projekt i Solberg, väster om Örnsköldsvik, omfattande ett 40-tal vindkraftverk.

Villkoren i överenskommelsen har uppnåtts varför Arise nu fullföljer förvärvet.

Arise avser att initialt uppföra 28 st. verk med en sammanlagd effekt om 84 MW. Den initiala investeringen bedöms uppgå till ca 1,3 Mdr SEK.

Närmast vidtar detaljplanering av den tänkta vindkraftparken. Investeringsbeslut fattas när el- och certifikatpriserna återhämtat sig något från dagens nivåer.

Byggtiden för projektet är ca 14 månader vilket innebär att driftsättning kan ske under senare delen av år 2014, givet byggstart sommaren 2013.

Förvärv av projektet följer bolagets strategi om utveckling av större vindkraftparker i Norge och Sverige.

Halmstad den 31 augusti 2012 ARISE WINDPOWER AB (publ)

Informationen är sådan som Arise Windpower AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 augusti 2012 kl. 11.00.

För ytterligare information, vänligen kontakta Peter Nygren, VD Arise Windpower AB, +46 706 300 680 Leif Jansson, IR-chef Arise Windpower AB, +46 707 340 554

Om Arise Windpower      Arise Windpower är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att sälja el producerad med egna landbaserade vindkraftverk. Bolagets mål är att år 2014 ha cirka 700 MW (motsvarande cirka 300 vindkraftverk) i drift eller under byggnation. Arise Windpower är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Arise Windpower AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726 E-mail: , www.arisewindpower.seDenna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/arise-windpower-ab/r/forvarv-av-projektet-solberg--75-till-120-mw--fullfoljs,c9299449

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/707/9299449/40961.pdf

Show as PDF