Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Lars Fröding utsedd till vice VD

14:00 / 3 July 2012 Arise Press release

Lars Fröding har, jämte nuvarande befattning som operativ chef i Arise Windpower AB ("Bolaget"), även utsetts till vice VD i Bolaget.

Tjänsten som vice VD innebär bl.a. att Lars samordnar Bolagets interna resurser för utveckling och drift av bolagets helägda vindkraftparker.

Lars tillträder befattningen som vice VD den 1 juli 2012.

Halmstad den 3 juli 2012

ARISE WINDPOWER AB (publ)

Informationen är sådan som Arise Windpower AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 juli 2012 kl 14.00.

För ytterligare information, vänligen kontakta Peter Nygren, VD Arise Windpower AB, +46 706 300 680

Om Arise Windpower Arise Windpower är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att sälja el producerad med egna landbaserade vindkraftverk. Bolagets mål är att år 2014 ha cirka 700 MW (motsvarande cirka 300 vindkraftverk) i drift eller under byggnation. Arise Windpower är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Arise Windpower AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726

E-mail: , www.arisewindpower.seDenna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/arise-windpower-ab/r/lars-froding-utsedd-till-vice-vd,c9280199

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/707/9280199/27480.pdf

Show as PDF