Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Elproduktion kvartal 2 - 2012

10:00 / 5 July 2012 Arise Press release

Under kvartalet producerades 70,8 GWh el i bolagets vindkraftparker, en ökning med 47,5 % jämfört med samma kvartal föregående år (48,0 GWh).

Bolagets elproduktion har utvecklats enligt följande sedan den första egna vindkraftparken driftsattes våren 2009:

[image]

För att underlätta förståelsen för bolagets utveckling kommer vi fortsättningsvis att publicera uppgifter om elproduktion var månad.

Halmstad den 5 juli 2012 ARISE WINDPOWER AB (publ)

Informationen är sådan som Arise Windpower AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 juli 2012 kl 10.00.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Peter Nygren, VD Arise Windpower AB, +46 706 300 680

Om Arise Windpower  Arise Windpower är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att sälja el producerad med egna landbaserade vindkraftverk. Bolagets mål är att år 2014 ha cirka 700 MW (motsvarande cirka 300 vindkraftverk) i drift eller under byggnation. Arise Windpower är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Arise Windpower AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726 E-mail: , www.arisewindpower.seDenna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/arise-windpower-ab/r/elproduktion-kvartal-2---2012,c9281025

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/707/9281025/28045.pdf

Show as PDF