Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2012

10:00 / 19 July 2012 Arise Press release

Andra kvartalet (1 april - 30 juni 2012)

· Nettoomsättningen under perioden uppgick till 46 (40) mkr. · Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 35 (25) mkr. · Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 12 (9) mkr. · Resultatet före skatt uppgick till -8 (2) mkr. · Resultat efter skatt uppgick till -6 (1) mkr vilket motsvarar -0,18 (0,04) SEK per aktie. · Den genomsnittliga intäkten uppgick till 648 (823) SEK/MWh, varav för el 363 (498) SEK/MWh och för elcertifikat 285 (325) SEK/MWh.

Första halvåret (1 januari - 30 juni 2012)

· Nettoomsättningen under perioden uppgick till 107 (81) mkr. · Vindens energiinnehåll under perioden var något under de senaste 30 årens medelvärde enligt dansk vindkraftstatistik. · Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 92 (62) mkr. · Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 41 (33) mkr. · Resultatet före skatt uppgick till 5 (20) mkr. · Resultat efter skatt uppgick till 4 (15) mkr vilket motsvarar 0,11 (0,48) SEK per aktie. · Den genomsnittliga intäkten uppgick till 631 (805) SEK/MWh, varav för el 394 (490) SEK/MWh och för elcertifikat 237 (315) SEK/MWh.

  Halmstad den 19 juli 2012 ARISE WINDPOWER AB (publ)

Informationen är sådan som Arise Windpower AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 juli 2012 kl 10 00.

  För ytterligare information, vänligen kontakta Peter Nygren, VD Arise Windpower AB, +46 706 300 680 Thomas Johansson, CFO Arise Windpower AB, +46 768 211 115

Om Arise Windpower Arise Windpower är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att sälja el producerad med egna landbaserade vindkraftverk. Bolagets mål är att år 2014 ha cirka 700 MW (motsvarande cirka 300 vindkraftverk) i drift eller under byggnation. Arise Windpower är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Arise Windpower AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726 E-mail: , www.arisewindpower.seDenna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/arise-windpower-ab/r/delarsrapport-for-perioden-1-januari---30-juni-2012,c9285829

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/707/9285829/31713.pdf

Show as PDF