Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Arise Windpower offentliggör företagsobligationsprospekt och ansöker om notering för emitterade företagsobligationer på NASDAQ OMX Stockholm

15:45 / 11 May 2012 Arise Press release

Arise Windpower offentliggjorde den 13 mars 2012 att bolaget ämnade emittera en treårig icke säkerställd företagsobligation om 350 miljoner kronor. I och med den framgångsrika emissionen av företagsobligationerna och i enlighet med villkoren för dessa skall Arise Windpower ansöka om notering av företagsobligationerna vid NASDAQ OMX Stockholm. I syfte att kunna notera företagsobligationerna vid NASDAQ OMX Stockholm har Arise Windpower upprättat ett prospekt.

Prospektet har godkänts av Finansinspektionen och Arise Windpower har ansökt om notering av företagsobligationerna vid NASDAQ OMX Stockholm.

Prospektet finns tillgängligt på Arise Windpowers hemsida, www.arisewindpower.se, samt kommer att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.

Halmstad den 11 maj 2012 ARISE WINDPOWER AB (publ)

Informationen är sådan som Arise Windpower AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 maj 2012 kl 15.45.

För ytterligare information, vänligen kontakta Linus Hägg, Finanschef Arise Windpower AB, +46 702 448 916 Peter Nygren, VD Arise Windpower AB, +46 706 300 680

Om Arise Windpower                               Arise Windpower är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att sälja el producerad med egna landbaserade vindkraftverk. Bolagets mål är att år 2014 ha cirka 700 MW (motsvarande cirka 300 vindkraftverk) i drift eller under byggnation. Arise Windpower är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Arise Windpower AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726 E-mail: , www.arisewindpower.seDenna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/arise-windpower-ab/r/arise-windpower-offentliggor-foretagsobligationsprospekt-och-ansoker-om-notering-for-emitterade-fore,c9259212

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/707/9259212/12498.pdf

Show as PDF