Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Årsredovisning 2011 finns nu tillgänglig

16:43 / 4 April 2012 Arise Press release

Arise Windpower AB:s årsredovisning, svensk version, för verksamhetsåret 2011 finns nu tillgänglig för nedladdning och/eller beställning på www.arisewindpower.se. Den engelska versionen kommer att finnas tillgänglig inom några bankdagar.

Halmstad den 4 april 2012

ARISE WINDPOWER AB (publ)                                                                                                                   

Informationen är sådan som Arise Windpower AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 april 2012 kl 16.45.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Peter Nygren, VD Arise Windpower AB, 0706 300 680 Thomas Johansson, CFO, 0768-211 115

Om Arise Windpower Arise Windpower är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att sälja el producerad med egna landbaserade vindkraftverk. Bolagets mål är att år 2014 ha cirka 700 MW (motsvarande cirka 300 vindkraftverk) i drift eller under byggnation. Arise Windpower är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Arise Windpower AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726 E-mail: , www.arisewindpower.seDenna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/arise-windpower-ab/r/arsredovisning-2011-finns-nu-tillganglig,c9243606

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/707/9243606/1331.pdf

Show as PDF