Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Maud Olofsson föreslås till ny medlem i styrelsen för Arise Windpower AB (publ)

10:00 / 27 March 2012 Arise Press release

Valberedningen i Arise Windpower AB (publ) ("Arise Windpower") har informerat bolaget om dess förslag inför årsstämman den 25 april 2012 avseende ny styrelse. Valberedningen föreslår att Maud Olofsson väljs till ny ledamot i Arise Windpowers styrelse. Omval föreslås av Jon G Brandsar, Joachim Gahm, Birger von Hall och Peter Nygren. Valberedningen föreslår också omval av Pehr G Gyllenhammar som styrelsens ordförande.

Maud Olofsson har tidigare bland annat varit partiledare för Centerpartiet under åren 2001 till 2011 och näringsminister under åren 2006 till 2011. Hon var även vice statsminister under mandatperioden 2006 till 2011. Maud Olofsson är född 1955.

"Det är mycket glädjande att Maud Olofsson har accepterat att bli nominerad till Arise Windpowers styrelse. Hennes rika politiska erfarenhet och djupa kompetens inom energifrågor kommer att bli till stor nytta för bolaget. Det är också glädjande att konstatera att förslaget har ett starkt stöd från Arise Windpowers ägare", säger styrelsens ordförande Pehr G Gyllenhammar.

"Under min politiska karriär har jag varit starkt engagerad i utvecklingen av förnyelsebar energi i Sverige. Det är därför mycket tillfredsställande att kunna fortsätta detta arbete genom att vara med och bidra till utvecklingen av Arise Windpower, ett ledande och spännande bolag inom svensk vindkraft", säger Maud Olofsson.

Valberedningens övriga förslag kommer att offentliggöras i samband med kallelsen till årsstämman. Årsstämma i Arise Windpower kommer att hållas den 25 april 2012.

Arise Windpowers valberedning består av Bengt Hellström (Tredje AP-fonden), Joachim Gahm (utsedd av grundare med familj och bolag), Albert Haeggström (Länsförsäkringar), Peter van Berlekom (Nordea Fonder) samt styrelsens ordförande Pehr G Gyllenhammar. Aktieägare som representerar erforderlig majoritet av rösterna i bolaget har meddelat att de ställer sig bakom valberedningens förslag.

Halmstad den 27 mars 2012 ARISE WINDPOWER AB (publ)

Informationen är sådan som Arise Windpower AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 mars 2012 kl. 10.00.

För ytterligare information, vänligen kontakta Peter Nygren, VD Arise Windpower AB, 0706 300 680.

Om Arise Windpower Arise Windpower är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att sälja el producerad med egna landbaserade vindkraftverk. Bolagets mål är att år 2014 ha cirka 700 MW (motsvarande cirka 300 vindkraftverk) i drift eller under byggnation. Arise Windpower är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Arise Windpower AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726

E-mail: , www.arisewindpower.seDenna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/arise-windpower-ab/r/maud-olofsson-foreslas-till-ny-medlem-i-styrelsen-for-arise-windpower-ab--publ-,c9237001

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=2127692&fn=wkr0001.pdf

Show as PDF