Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

En principöverenskommelse har tecknats med Platina Partners om att tillsammans uppföra 160 till 250 MW i projekt Lingbo

12:00 / 16 March 2012 Arise Press release

Arise Windpower AB (publ) ("Arise") har tecknat en principöverenskommelse med Platina Partners LLP ("Platina"), tillsammans "Parterna", med avsikt att tillsammans finansiera, uppföra, äga och förvalta projekt Lingbo, totalt uppgående till mellan 160 till 250 MW.

Lingbo är utvecklat av Bergvik Skog AB med rätt för Platina att förvärva projektet i sin helhet och Arise har i sin tur rätt att förvärva en ägarandel om 12,5 % till 50 % av projektet. Lingbo projektet är beläget ca 3 mil norr om det s.k. Jädraås projektet och är fullt tillståndsgivet med möjlighet att uppföra upp till 85 st. vindkraftverk. Detaljplanering och förberedelse för byggstart pågår och byggstart förväntas kunna ske tidigast hösten/vintern 2012.

Principöverenskommelsen är villkorad Parternas styrelsebeslut vilket för Arise räkning bedöms kunna fattas den 25 april i år. Nödvändigt kapital för att Arise ska uppnå en betydande ägarandel överstigande 12,5 % i Lingbo har anskaffats genom en lyckad obligationsemission om 350 MSEK, annonserad tidigare i veckan. Den ägarandel som 350 MSEK representerar beror på projektets slutliga storlek. Principöverenskommelsen är en utökning på Parternas framgångrika samarbete i projekt Jädraås, 203 MW, vilket är under uppförande och löper enligt plan.

Arise befäster, i och med det utökade samarbetet med Platina, sin position som det ledande företaget vad gäller landbaserad vindkraft i Sverige.

Halmstad den 16 mars 2012 ARISE WINDPOWER AB (publ)

              Informationen är sådan som Arise Windpower AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden (SFS2007:528) och eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den16 mars kl. 12.00.

För ytterligare information, vänligen kontakta Peter Nygren, VD Arise Windpower AB, +46 706 300 680 Linus Hägg, Finansieringschef Arise Windpower AB, +46 702 448 916 Mikael Schoultz, Partner Platina Partner LLP, +44 784 307 4373

Om Arise Windpower             Arise Windpower är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft. Arise Windpowers affärsidé är att sälja el producerad med egna landbaserade vindkraftverk uppförda i södra Sverige. Bolaget har som mål att till år 2014 driftsätta cirka 300 vindkraftverk med en årlig produktion om cirka 2 TWh miljövänlig el. Arise Windpower är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. www.arisewindpower.se      

Arise Windpower AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726 E-mail: , www.arisewindpower.se

Om Platina Partners LLP Platina Partners LLP ( www.platinapartners.com ) ("Platina") är en oberoende investeringsfirma med inriktning på förnyelsebar elproduktion i Europa. Platina förvaltar ett kapital på ca 500 miljoner euro och har ett team med mångårig erfarenhet i branschen. Platina har ett erkänt rykte av att konstant leverera attraktiv avkastning till sina investerare, vilka består av ledande institutionell investerare, bl a EIB, pensionsfonder och privatinvesterare. Platinas 30 partners och anställda omfattar investerings - och teknikspecialister som kombinerar ingenjörskunnande, driftserfarenhet, strategisk och finansiell kompetens. Platina har kontor i London, Paris och Milano.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/arise-windpower-ab/r/en-principoverenskommelse-har-tecknats-med-platina-partners-om-att-tillsammans-uppfora-160-till-250-,c9232615

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=2117955&fn=wkr0001.pdf

Show as PDF