Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Arise Windpower undersöker villkoren för att emittera en företagsobligation

08:00 / 12 March 2012 Arise Press release

Arise Windpower har sedan noteringen på NASDAQ OMX Stockholm våren 2010 utvecklats väl och i linje med kommunicerade mål. Arise Windpower har idag ca 139 MW i drift och ytterligare 102 MW i byggnation att jämföras mot 46,5 MW i drift och 31 MW i byggnation vid tidpunkten för bolagets notering. I och med förvärvet av projektbolaget Jädraås Vindkraft AB, tillsammans med Platina Partners LLP, har Arise Windpower stärkt sin ställning som ett ledande företag inom landbaserad vindkraft och bolaget ser goda möjligheter att fortsätta växa såväl organiskt som genom förvärv. Bolagets finansiella ställning är fortsatt stark.

I syfte att skapa ytterligare finansiell beredskap för en sådan fortsätt tillväxt undersöker bolaget, i linje med beslutade operativa och finansiella mål, villkoren för och möjligheterna att emittera en företagsobligation på den starkt framväxande svenska obligationsmarknaden.

Ett eventuellt senare beslut om att emittera en företagsobligation förutsätter att dessa undersökningar faller väl ut. Den av Arise Windpower kommunicerade målsättningen att byggstarta minst 50 MW under 2012 kvarstår och är inte är beroende av en eventuell obligationsfinansiering. Bolaget bedömer att byggstart av minst 50 MW under 2012 kan finansieras med egna kassaflöden, en effektivare kapitalstruktur i befintliga och nya projekt samt genom avyttring av enskilda verk eller grupper av verk. Den kassaförstärkning som en eventuell företagsobligation skulle resultera i kommer uteslutande att användas till expansion utöver redan planerad.

Halmstad den 12 mars 2012

ARISE WINDPOWER AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta Peter Nygren, VD Arise Windpower AB, +46 706 300 680 Linus Hägg, Finansieringschef Arise Windpower AB, +46 702 448 916

Informationen är sådan som Arise Windpower AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden (SFS2007:528) och eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 mars kl. 0800.      

Om Arise Windpower    Arise Windpower är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att sälja el producerad med egna landbaserade vindkraftverk. Bolagets mål är att år 2014 ha cirka 700 MW (motsvarande cirka 300 vindkraftverk) i drift eller under byggnation. Arise Windpower är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Arise Windpower AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726 E-mail: , www.arisewindpower.seDenna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/arise-windpower-ab/r/arise-windpower-undersoker-villkoren-for-att-emittera-en-foretagsobligation,c9230157

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=2112191&fn=wkr0006.pdf

Show as PDF