Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari - 31 december 2011

08:00 / 17 February 2012 Arise Press release

Fjärde kvartalet (1 oktober - 31 december 2011)

· Nettoomsättningen under perioden uppgick till 59 (21) mkr. · Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 75 (10) mkr varav utvecklingsersättning för Jädraås bidrog med 28 (-) mkr. · Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 53 (-2) mkr. · Resultat före skatt uppgick till 40 (-7) mkr. · Resultat efter skatt uppgick till 28 (-6) mkr vilket motsvarar 0,88 (neg) SEK per aktie. · Den genomsnittliga intäkten uppgick till 680 (762) SEK/MWh, varav för el 399 (431) SEK/MWh och för elcertifikat 281 (331) SEK/MWh. · Tillsammans med Platina Partner LLP ("Platina"), har förvärv skett av projektbolaget Jädraås Vindkraft AB ("JVAB") med tillstånd att uppföra upp till 116 vindkraftverk.

Årets 12 månader (1 januari - 31 december 2011)

· Nettoomsättningen under året uppgick till 180 (67) mkr. · Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 177 (35) mkr varav utvecklingsersättning för Jädraås bidrog med 37 (-) mkr. · Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 104 (-2) mkr. · Resultat före skatt uppgick till 65 (-24) mkr. · Resultat efter skatt uppgick till 47 (-18) mkr vilket motsvarar 1,46 (neg) SEK per aktie. · Den genomsnittliga intäkten uppgick till 732 (754) SEK/MWh, varav för el 432 (429) SEK/MWh och för elcertifikat 300 (325) SEK/MWh. · Vindens energiinnehåll under året var i enlighet med de senaste 30 årens medelvärde enligt dansk vindkraftstatistik.

  Halmstad den 17 februari 2012 ARISE WINDPOWER AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta Peter Nygren, VD Tel. 0706-300 680 Thomas Johansson, CFO Tel. 0768-211 115

Informationen är sådan som Arise Windpower AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden (SFS2007:528) och eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 februari 2012 kl. 08.00.

Om Arise Windpower Arise Windpower är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att sälja el producerad med egna landbaserade vindkraftverk. Bolagets mål är att år 2014 ha cirka 700 MW (motsvarande cirka 300 vindkraftverk) i drift eller under byggnation. Arise Windpower är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Arise Windpower AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726 E-mail: , www.arisewindpower.seDenna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/arise-windpower-ab/r/bokslutskommunike-for-perioden-1-januari---31-december-2011,c9221688

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=2091555&fn=wkr0001.pdf

Show as PDF