Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Elproduktion november månad

14:00 / 11 December 2012 Arise Press release

Elproduktionen blev 38,2 GWh under november månad. Av detta bidrog bolagets andel i Jädraåsparken med ca 10,5 GWh. Produktionen i bolagets parker i södra Sverige var under plan. Detta kompenserades dock av produktionen i Jädraåsprojektet vilken var betydligt över plan.

   Halmstad den 11 december 2012 ARISE WINDPOWER AB (publ)

  Informationen är sådan som Arise Windpower AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 december 2012 kl. 14.00.

  För ytterligare information, vänligen kontakta Peter Nygren, VD Arise Windpower AB, +46 706 300 680

   Om Arise Windpower Arise Windpower är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att sälja el producerad med egna landbaserade vindkraftverk. Bolagets mål är att år 2017 ha uppfört och förvalta 1 000 MW landbaserad vindkraft varav bolaget äger 500 MW. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Arise Windpower AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726 E-mail: , www.arisewindpower.seDenna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/arise-windpower-ab/r/elproduktion-november-manad,c9348035

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/707/9348035/76132.pdf

Show as PDF