Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Villkorad överenskommelse har träffats rörande förvärv av tre projekt om ca 300 MW

16:30 / 1 November 2012 Arise Press release

Arise Windpower AB (publ) ("Arise") har tecknat en villkorad överenskommelse med Ownpower Projects AB ("OPP") rörande förvärv av ett tillståndsgivet projekt i Bräcke (60 MW) samt två projekt under tillståndsansökan i Bollnäs och Ljusdal kommun (totalt ca 240 MW). Projekten omfattar ett 100-tal vindkraftverk.

Överenskommelsen följer bolagets strategi om utveckling av större vindkraftparker där delägande med andra långsiktiga investerare kan bli aktuellt.

Halmstad den 1 november 2012 ARISE WINDPOWER AB (publ)

Informationen är sådan som Arise Windpower AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 november 2012 kl.16.30.

För ytterligare information, vänligen kontakta Peter Nygren, VD Arise Windpower AB, +46 706 300 680 Leif Jansson, IR-chef Arise Windpower AB, +46 707 340 554

Om Arise Windpower                                                              Arise Windpower är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att sälja el producerad med egna landbaserade vindkraftverk. Bolagets mål är att år 2014 ha cirka 700 MW (motsvarande cirka 300 vindkraftverk) i drift eller under byggnation. Arise Windpower är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Arise Windpower AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726 E-mail: , www.arisewindpower.seDenna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/arise-windpower-ab/r/villkorad-overenskommelse-har-traffats-rorande-forvarv-av-tre-projekt-om-ca-300-mw,c9329558

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/707/9329558/62454.pdf

Show as PDF