Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Arise inleder fas 2 i Jädraåsprojektet

14:30 / 3 January 2012 Arise Press release

Det planerade investeringsbeslutet för fas 2 i Jädraåsprojektet, avseende byggstart av ytterligare 70 MW (23 verk), har nu fattats av Arise styrelse. Byggnationen av Fas 1 omfattar 130 MW (43 verk) och löper enligt plan. Totalt uppgår investeringen för Fas 1 och 2 till 3,1 miljarder SEK. Projektet samägs till 50 % med Platina Partners LLP och är fullt finansierat.

Jädraås Vindkraftpark är en av norra Europas största landbaserade vindkraftparker med en planerad årlig produktion om 560 GWh förnyelsebar el varav hälften utgör Arise andel.

När Jädraåsparken är fullt driftsatt våren 2013, kommer Arise att ha 240 MW i drift med en årlig produktion om ca 640 GWh förnyelsebar el inkluderat den egna andelen i Jädraåsprojektet.

  Halmstad den 3 januari 2012 ARISE WINDPOWER AB (publ)

Informationen är sådan som Arise Windpower AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden (SFS2007:528) och eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 januari 2012 kl. 14.30.

  För ytterligare information, vänligen kontakta

Peter Nygren, VD Arise Windpower AB, +46 706 300 680 Leif Jansson, IR chef Arise Windpower AB, +46 707 340 554 Mikael Schoultz, Partner Platina Partners LLP, +44 784 307 4373   Om Arise Windpower Arise Windpower är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att sälja el producerad med egna landbaserade vindkraftverk. Bolagets mål är att år 2014 ha cirka 700 MW (motsvarande cirka 300 vindkraftverk) i drift eller under byggnation. Arise Windpower är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Arise Windpower AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726 E-mail: , www.arisewindpower.se

Om Platina Partners LLP Platina Partners LLP ( www.platinapartners.com) ("Platina") är en oberoende investeringsfirma med inriktning på förnyelsebar elproduktion i Europa. Platina förvaltar ett kapital på ca 500 miljoner euro och har ett team med mångårig erfarenhet i branschen. Platina har ett erkänt rykte av att konstant leverera attraktiv avkastning till sina investerare, vilka består av ledande institutionell investerare, bl a EIB, pensionsfonder och privatinvesterare. Platinas 30 partners och anställda omfattar investerings - och teknikspecialister som kombinerar ingenjörskunnande, driftserfarenhet, strategisk och finansiell kompetens. Platina har kontor i London, Paris och Milano.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/arise-windpower-ab/r/arise-inleder-fas-2-i-jadraasprojektet,c9203769

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=2052768&fn=wkr0001.pdf

Show as PDF