Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Elproduktion november månad

Elproduktionen blev 38,2 GWh under november månad. Av detta bidrog bolagets andel i Jädraåsparken med ca 10,5 GWh. Produktionen i bolagets parker i sö...

14:00 / 11 Dec Arise Press release

Elproduktion oktober 2012

Elproduktionen blev 29,7 GWh under oktober månad vilket var något under förväntat. Av detta bidrog Jädraåsparken med 2,8 GWh motsvarande bolagets ande...

10:00 / 8 Nov Arise Press release

Elproduktion september månad 2012

September månad bjöd på friska vindar och bra elproduktion. Totalt producerades 34 GWh i bolagets vindkraftparker vilket är 30 % (7,8 GWh) över förvän...

11:00 / 1 Oct Arise Press release

Elproduktion augusti månad 2012

Augusti bjöd på svagare vind än normalt. Totalt producerades 17,4 GWh el i bolagets vindkraftparker, vilket är 16 % (3,3 GWh) under förväntat och i st...

13:00 / 10 Sep Arise Press release

Vindkraftprojektet Skaftåsen - upp till 400 MW

Överenskommelse har träffats med Bergvik Skog AB om övertagande av vindkraftprojektet Skaftåsen. Projektet är beläget öster om Lillhärdal i södra Härj...

09:30 / 21 Aug Arise Press release

Klargörande

För god ordnings skull lämnar bolaget följande klargörande för att undvika eventuella felaktiga spekulationer i marknaden. I samband med bolagets åter...

10:25 / 17 Aug Arise Press release

Elproduktion juli månad 2012

Under juli månad producerades 19,9 GWh el i bolagets vindkraftparker, en ökning med 43 % jämfört med samma månad föregående år (13,9 GWh). Juli månads...

10:00 / 7 Aug Arise Press release

Återköp av egna aktier

Styrelsen för Arise Windpower AB ("Arise") har beslutat att inom ramen för det bemyndigande om förvärv av egna aktier som erhölls på bolagsstämman den...

13:00 / 6 Aug Arise Press release

Elproduktion kvartal 2 - 2012

Under kvartalet producerades 70,8 GWh el i bolagets vindkraftparker, en ökning med 47,5 % jämfört med samma kvartal föregående år (48,0 GWh).Bolagets ...

10:00 / 5 Jul Arise Press release

Lars Fröding utsedd till vice VD

Lars Fröding har, jämte nuvarande befattning som operativ chef i Arise Windpower AB (”Bolaget”), även utsetts till vice VD i Bolaget.Tjänsten som vice...

14:00 / 3 Jul Arise Press release

Lars Fröding utsedd till vice VD

Lars Fröding har, jämte nuvarande befattning som operativ chef i Arise Windpower AB ("Bolaget"), även utsetts till vice VD i Bolaget.Tjänsten som vice...

14:00 / 3 Jul Arise Press release

Årsredovisning 2011 finns nu tillgänglig

Arise Windpower AB:s årsredovisning, svensk version, för verksamhetsåret 2011 finns nu tillgänglig för nedladdning och/eller beställning på www.arisew...

16:43 / 4 Apr Arise Press release

Kallelse till årsstämma 2012

Aktieägarna i Arise Windpower AB (publ), org. nr 556274-6726, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 april 2012 kl. 11.00 på Scandic Hallandia, ...

16:15 / 27 Mar Arise Press release

Företagspresentation

En uppdaterad företagspresentation finns nu tillgänglig på vår hemsida www.arisewindpower.seHalmstad den 16 mars 2012 ARISE WINDPOWER AB (publ)För ytt...

16:30 / 16 Mar Arise Press release

Kommentarer till internt arbetsmaterial

Ett email med intern information har av misstag kommit Placera.nu tillhanda som avser publicera en analys av bolaget inom kort med utgångspunkt i denn...

14:08 / 11 Jan Arise Press release

Arise inleder fas 2 i Jädraåsprojektet

Det planerade investeringsbeslutet för fas 2 i Jädraåsprojektet, avseende byggstart av ytterligare 70 MW (23 verk), har nu fattats av Arise styrelse. ...

14:30 / 3 Jan Arise Press release