Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Linus Hägg utsedd till Head of Corporate Finance

10:00 / 6 September 2011 Arise Press release

Linus Hägg har utsetts till Head of Corporate Finance i Arise Windpower och kommer från och med tillträdet den 3 oktober att ingå i Arise Windpowers koncernledning med ansvar för kapitalmarknads- och kapitalstrukturrelaterade frågor samt M&A.

Linus Hägg har en bred finansiell kompetens och lång erfarenhet av kapitalmarknaden efter att ha arbetat inom investment banking i mer än 10 år, primärt med kapitalanskaffningar och M&A. Närmast kommer Linus Hägg från ABG Sundal Collier där han var partner inom investment banking och ansvarig för bl.a. Arise Windpower.

"Vi är mycket nöjda att ha rekryterat Linus Hägg till rollen som Head of Corporate Finance. Han för med sig bred och gedigen erfarenhet inom områden som är centrala för oss och kommer att spela en viktig roll för vår framtida utveckling", säger Peter Nygren, verkställande direktör för Arise Windpower.

Halmstad den 6 september 2011 ARISE WINDPOWER AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta

Peter Nygren, VD Arise Windpower AB, +46 706 300 680 Leif Jansson, IR-chef Arise Windpower AB, + 46 707 340 554

Informationen är sådan som Arise Windpower AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden (SFS2007:528) och eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 september kl.10.00.

Om Arise Windpower Arise Windpower är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att sälja el producerad med egna landbaserade vindkraftverk. Bolagets mål är att år 2014 ha cirka 700 MW (motsvarande cirka 300 vindkraftverk) i drift eller under byggnation. Arise Windpower är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Arise Windpower AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726 E-mail:  (), www.arisewindpower.se (www.arisewindpower.se)

Show as PDF