Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Arise Windpower ökar produktionskapaciteten

08:00 / 13 September 2011 Arise Press release

Parkerna Södra Kärra och Blekhem om totalt 21,6 MW är nu driftsatta. Vardera park består av sex st. Vestas V100 vindkraftverk med 1,8 MW i installerad effekt per styck. Bolaget har därmed 124 MW i full drift.

Byggnation pågår av ytterligare 15 MW som beräknas driftsättas under hösten. Det är dels projektet Skäppentorp i Mönsterås kommun, där en Vestas V112 med 3 MW effekt uppförs och dels projektet Gettnabo i Torsås kommun där installation av sex vindkraftverk om vardera 2 MW snart avslutas. När samtliga dessa vindkraftverk är driftsatta har Bolaget totalt 139 MW i produktion vilka under ett normalt vindår beräknas producera cirka 360 GWh per år.

Vindkraftverket i Skäppentorp har en tornhöjd om 119 meter och en rotordiameter om hela 112 meter. Detta är det första höghöjdverket som Arise Windpower låter bygga och för övrigt det första i sitt slag i Sverige.

"Det är viktigt att få erfarenhet av hur verk av denna storlek installeras effektivt, särskilt som vi planerar att bygga 66 st. liknande verk i projektet Jädraås. Det är också vår avsikt att utöka Skäppentorp med ytterligare ett 20-tal vindkraft i motsvarande storlek. Arbetet med tillståndansökan för denna utökning pågår för fullt", säger Peter Nygren, VD Arise Windpower AB.

Arise Windpowers egen kran kommer väl till pass för installation av de högre och mer effektiva vindkraftverk som nu kommer ut på marknaden.

"Vår kran klarar lyft på 100 ton upp till 147 meters navhöjd och här skall vi endast lyfta 119 meter så det kommer inte att bli några problem", säger Mats Olofsson, VD Arise Kran AB.

Halmstad den 13 september 2011 ARISE WINDPOWER AB (publ)                                                                                    

För ytterligare information, vänligen kontakta

Peter Nygren, VD Arise Windpower AB, +46 706 300 680 Leif Jansson, IR-chef Arise Windpower AB, + 46 707 340 554

Informationen är sådan som Arise Windpower AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden (SFS2007:528) och eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 september kl.08.00.

Om Arise Windpower            Arise Windpower är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att sälja el producerad med egna landbaserade vindkraftverk. Bolagets mål är att år 2014 ha cirka 700 MW (motsvarande cirka 300 vindkraftverk) i drift eller under byggnation. Arise Windpower är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Arise Windpower AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726 E-mail:  (), www.arisewindpower.se (www.arisewindpower.se)Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/arise-windpower-ab/r/arise-windpower-okar-produktionskapaciteten,c9160980

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=1957712&fn=wkr0005.pdf

Show as PDF