Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Förlängning av köpoption avseende Jädraås projektet och samarbete med Platina

20:00 / 10 July 2011 Arise Press release

PRESSMEDDELANDE, Halmstad 10 juli 2011

Arise Windpower AB (Arise) har förlängt sin köpoption att förvärva Jädraås Vindkraft AB, ett projektbolag med färdiga tillstånd, inklusive ett omfattande projekteringsarbete, för uppförande av 200 MW vindkraft motsvarande 66 st. vindkraftverk i Jädraås (Projektet).  Optionen förlängs inledningsvis att gälla augusti månad ut i avvaktan på att finansiering av Projektet färdigställs samt slutligt investeringsbeslut, och optionen kan förlängas även längre.

Arise har inlett ett samarbete för Projektet med Platina Partners LLP (Platina) vilket ger Platina rätt att förvärva och finansiera halva Projektet.

Halmstad den 10 juli 2011 ARISE WINDPOWER AB (publ)

Informationen är sådan som Arise Windpower AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden (SFS2007:528) och eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 juli 2011 kl. 20.00.


För ytterligare information, vänligen kontakta Peter Nygren, VD Arise Windpower AB (publ), +46 706 300 680 Leif Jansson, IR chef Arise Windpower AB (publ), +46 707 340 554 Mikael Schoultz, Partner Platina Partners LLP, +44 7843 074373

Om AriseWindpowerAB (publ) Arise Windpower AB (www.arisewindpower.se (http://www.arisewindpower.se/)) är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft. Arise Windpowers affärsidé är att sälja el producerad med egna landbaserade vindkraftverk uppförda i södra Sverige. Bolaget har som mål att till år 2014 driftsätta cirka 300 vindkraftverk med en årlig produktion om cirka 2 TWh miljövänlig el. Arise Windpower är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Om Platina Partners LLP Platina Partners LLP (www.platinapartners.com (http://www.platinapartners.com/)) ("Platina") är en oberoende investeringsfirma med inriktning på förnyelsebar elproduktioni Europa. Platina förvaltar ett kapital på ca. 500 miljoner euro och har ett team med mångårig erfarenhet i branschen. Platina har ett erkänt rykte av att konstant leverera attraktiv avkastning till sina investerare, vilka består av ledande institutionella investerare, bl.a. EIB,  pensionsfonder och privatinvesterare. Platinas 30 partners och anställda omfattar investerings- och tekniska specialister som kombinerar ingenjörskunnande, driftserfarenhet, strategisk och finansiell kompetens. Sedan starten 2002 har Platina förvaltat  och driftat  306MW förnyelsebar elproduktion varav 244 MW finns kvar i Platina regi. 

Show as PDF