Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Utnyttjande av teckningsoptioner och ökning av aktiekapitalet

10:00 / 6 April 2011 Arise Press release

Ytterligare medarbetare har utnyttjat teckningsoptioner av serie 2008/2011. Vid styrelsemötet den 10 april 2008 beslutades, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 28 februari 2008, om riktad emission av 11 000 teckningsoptioner av serie 2008/2011. Optioner ur den serien har nu utnyttjats för att teckna 20 000 nya aktier i Arise Windpower AB (publ). Därutöver finns outnyttjade teckningsoptioner utgivna till medarbetare enligt vad som framgår av noteringsprospektet.

Aktiekapitalet i Arise Windpower AB (publ) kommer efter registreringen av aktierna för de utnyttjade teckningsoptionerna att uppgå till 2 548 285,60 kronor fördelat på 31 853 570 aktier.

Halmstad den 6 april 2011

ARISE WINDPOWER AB (publ)                                                                                                                   

Informationen är sådan som Arise Windpower AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och eller lagen (1991:980)om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 april kl. 10.00.

För ytterligare information, vänligen kontakta Peter Nygren, VD Arise Windpower AB, +46 706 300 680 Leif Jansson, Investor Relations, +46 707 340 554

Om Arise Windpower                                                             

Arise Windpower är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft. Arise Windpowers affärsidé är att sälja el producerad med egna landbaserade vindkraftverk uppförda i södra Sverige. Bolaget har som mål att till år 2014 driftsätta cirka 300 vindkraftverk med en årlig produktion om cirka 2 TWh miljövänlig el. Arise Windpower är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. www.arisewindpower.se       

Arise Windpower AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726

E-mail:  (), www.arisewindpower.se (www.arisewindpower.se

Show as PDF