Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Preliminärt resultat första kvartalet 2011

11:00 / 27 April 2011 Arise Press release

Inför dagens bolagstämma har styrelsen valt att offentliggöra resultatet för det första kvartalet 2011. Första kvartalet bedöms ge en vinst om 13,5 MSEK efter skatt.   

Fullständig delårsrapport publiceras tisdagen den 10 maj 2011

Halmstad den 27 april 2011

ARISE WINDPOWER AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta

Peter Nygren, VD Arise Windpower AB, +46 706 300 680 Leif Jansson, IR-chef Arise Windpower AB, + 46 707 340 554

Informationen är sådan som Arise Windpower AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden (SFS2007:528) och eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 april kl. 11.00        

Om Arise Windpower                                                              

Arise Windpower är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att sälja el producerad med egna landbaserade vindkraftverk. Bolagets mål är att år 2014 ha cirka 700 MW (motsvarande cirka 300 vindkraftverk) i drift eller under byggnation. Arise Windpower är noterat på NASDAQ OMX Stockholm

Arise Windpower AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726 E-mail:  (), www.arisewindpower.se (www.arisewindpower.se)

Show as PDF