Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Kallelse till årsstämma 2011

16:00 / 29 March 2011 Arise Press release

Aktieägarna i Arise Windpower AB (publ), org. nr 556274-6726, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 27 april 2011 kl. 11.00 på Scandic Hallandia, Rådhusgatan 4, 302 43 Halmstad.

Anmälan Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken tisdagen den 19 april 2011, dels anmäla sig och eventuellt biträde senast måndagen den 18 april 2011 kl 16.00 via e-mail till  (). Anmälan kan också lämnas per telefon 035 20 20 900, per fax 035 22 78 00, eller per post till Arise Windpower AB (publ), Bolagsstämma, Box 808, 301 18 Halmstad.

Kallelsens fullständiga lydelse återfinns på Arise Windpower AB:s hemsida: www.arisewindpower.se (www.arisewindpower.se).   

Halmstad den 29 mars 2011 ARISE WINDPOWER AB (publ)                                                                                                                     

Informationen är sådan som Arise Windpower AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och eller lagen (1991:980)om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 mars 2011  kl. 16.00.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Peter Nygren, VD Arise Windpower AB, +46 706 300 680 Leif Jansson, Investor Relations, +46 707 340 554

Om Arise Windpower Arise Windpower är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft. Arise Windpowers affärsidé är att sälja el producerad med egna landbaserade vindkraftverk uppförda i södra Sverige. Bolaget har som mål att till år 2014 driftsätta cirka 300 vindkraftverk med en årlig produktion om cirka 2 TWh miljövänlig el. Arise Windpower är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. www.arisewindpower.se (www.arisewindpower.se

Arise Windpower AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726 E-mail:  (), www.arisewindpower.se (www.arisewindpower.se)

Show as PDF