Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Organisationsförändring Arise Windpower AB

13:00 / 22 February 2011 Arise Press release

För att ytterligare effektivisera arbetet med utveckling av nya vindkraftparker, elproduktion och elförsäljning, har bolaget genomfört en omorganisation innebärande i huvudsak följande;

· En koncernledningsfunktion etableras bestående av VD, COO, CFO, chef marknad samt chef IR & förvärv · Lars Fröding befordras till COO i bolaget (Chief Operating Officer) · Gary Ericson tillträder som ny marknadschef

Koncernledningens fokus är strategiska frågor, marknad, uppföljning & kontroll samt resursplanering.

Organisationsförändringen gäller fr.o.m. den 23 februari 2011.

Halmstad den 22 februari 2011 ARISE WINDPOWER AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta

Peter Nygren, VD Arise Windpower AB, +46 706 300 680 Leif Jansson, IR-chef Arise Windpower AB, + 46 707 340 554 Informationen är sådan som Arise Windpower AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden (SFS2007:528) och eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 februari kl. 13.00.       

Om Arise Windpower Arise Windpower är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att sälja el producerad med egna vindkraftverk. Bolagets mål är att år 2014 ha cirka 700 MW (motsvarande cirka 300 vindkraftverk) i drift eller under byggnation. Arise Windpower är noterat på NASDAQ OMX Stockholm

Arise Windpower AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726 E-mail:  (), www.arisewindpower.se (www.arisewindpower.se)

Show as PDF