Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Ny IR-chef Arise Windpower AB

10:00 / 22 February 2011 Arise Press release

Leif Jansson träder in som ny IR-chef i bolaget efter Bo Rydlinger som, på egen begäran, övergår i egen verksamhet.

Leif Jansson som är en av bolagets grundare, ingår i bolagets koncernledning och ansvarar även för förvärvsfrågor.

Vi önskar Bo lycka till i hans nya värv!

Halmstad den 22 februari 2011 ARISE WINDPOWER AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta

Peter Nygren, VD Arise Windpower AB, +46 706 300 680 Leif Jansson, IR-chef Arise Windpower AB, + 46 707 340 554

Informationen är sådan som Arise Windpower AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden (SFS2007:528) och eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 februari kl. 10.00.

Om Arise Windpower                                     Arise Windpower är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att sälja el producerad med egna vindkraftverk. Bolagets mål är att år 2014 ha cirka 700 MW (motsvarande cirka 300 vindkraftverk) i drift eller under byggnation. Arise Windpower är noterat på NASDAQ OMX Stockholm

Arise Windpower AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726 E-mail:  (), www.arisewindpower.se (www.arisewindpower.se)

Show as PDF