Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Låneavtal tecknat mellan Nordea Bank AB (publ) och Arise Windpower AB (publ)

07:30 / 4 February 2011 Arise Press release

Arise Windpower AB (arisewindpower.se/sv) (publ) har tecknat avtal med Nordea Bank AB (www.nordea.se) (publ) avseende lånefinansiering av vindkraftprojektet Idhult, Mönsterås kommun (www.monsteras.se). Projektet omfattar 8 st. vindkraftverk med en total effekt av 16 MW. Vindkraftverken är uppförda och under provdrift.

Halmstad den 4 februari 2011

ARISE WINDPOWER AB (publ)                                                                                                                   

Informationen är sådan som Arise Windpower AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden (SFS2007:528) och eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 februari kl. 07.30.

För ytterligare information, vänligen kontakta Peter Nygren, VD Arise Windpower AB, +46 706 300 680

Om Arise Windpower Arise Windpower är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft. Arise Windpowers affärsidé är att sälja el producerad med egna landbaserade vindkraftverk uppförda i södra Sverige. Bolaget har som mål att till år 2014 driftsätta cirka 300 vindkraftverk med en årlig produktion om cirka 2 TWh miljövänlig el. Arise Windpower är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. www.arisewindpower.se       

Arise Windpower AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726

E-mail:  (), www.arisewindpower.se (www.arisewindpower.se)

Show as PDF