Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Ökning av antal aktier och röster i Arise Windpower AB (publ)

20:12 / 31 October 2011 Arise Press release

Genom att apportemission genomförts i Arise Windpower AB (publ) ("Arise Windpower") enligt pressmeddelande av den 6 oktober 2011 och 1 574 500 nya aktier har registrerats hos Bolagsverket den 6 oktober 2011 har det totala antalet aktier och röster i Arise Windpower ökat till: 33 428 070 aktier, representerande 33 428 070 röster.

Halmstad den 31 oktober 2011 ARISE WINDPOWER AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta

Peter Nygren, VD Arise Windpower AB, +46 706 300 680 Leif Jansson, IR-chef Arise Windpower AB, +46 707 340 554

Informationen är sådan som Arise Windpower AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden (SFS2007:528) och eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 oktober kl. 20.00.

Om Arise Windpower       Arise Windpower är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att sälja el producerad med egna vindkraftverk. Bolagets mål är att år 2014 ha cirka 700 MW (motsvarande cirka 300 vindkraftverk) i drift eller under byggnation. Arise Windpower är noterat på NASDAQ OMX Stockholm

Arise Windpower AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726 E-mail:  (), www.arisewindpower.se (www.arisewindpower.se)Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/arise-windpower-ab/r/okning-av-antal-aktier-och-roster-i-arise-windpower-ab--publ-,c9181095

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=2000725&fn=wkr0005.pdf

Show as PDF