Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Arise Windpower ökar produktionskapaciteten

Parkerna Södra Kärra och Blekhem om totalt 21,6 MW är nu driftsatta. Vardera park består av sex st. Vestas V100 vindkraftverk med 1,8 MW i installerad...

08:00 / 13 Sep Arise Press release

Investeringsbeslut Gettnabo – 12 MW

Arise Windpower AB (Arise) har tecknat avtal med Svenska Vindbolaget AB avseende förvärv av tillstånd för uppförande av 6 st. vindkraftverk i Gettnabo...

07:30 / 28 Apr Arise Press release

Preliminärt resultat första kvartalet 2011

Inför dagens bolagstämma har styrelsen valt att offentliggöra resultatet för det första kvartalet 2011. Första kvartalet bedöms ge en vinst om 13,5 MS...

11:00 / 27 Apr Arise Press release

Årsredovisning 2010 finns nu tillgänglig

Arise Windpower AB:s årsredovisning för verksamhetsåret 2010 finns nu tillgänglig för nedladdning och/eller beställning på www.arisewindpower.se (www....

16:00 / 7 Apr Arise Press release

Kallelse till årsstämma 2011

Aktieägarna i Arise Windpower AB (publ), org. nr 556274-6726, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 27 april 2011 kl. 11.00 på Scandic Hallandia, ...

16:00 / 29 Mar Arise Press release

Organisationsförändring Arise Windpower AB

För att ytterligare effektivisera arbetet med utveckling av nya vindkraftparker, elproduktion och elförsäljning, har bolaget genomfört en omorganisati...

13:00 / 22 Feb Arise Press release

Ny IR-chef Arise Windpower AB

Leif Jansson träder in som ny IR-chef i bolaget efter Bo Rydlinger som, på egen begäran, övergår i egen verksamhet.Leif Jansson som är en av bolagets ...

10:00 / 22 Feb Arise Press release