Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Låneavtal tecknat med DnB Nor avseende vindkraftprojektet Fröslida

08:00 / 30 December 2010 Arise Press release

Arise Windpower AB (Arise) har tecknat avtal med DnB Nor avseende lånefinansiering av vindkraftprojektet Fröslida, Hylte kommun. Projektet omfattar 9 st. vindkraft verk med en total effekt om 22,5 MW. Alla verken planeras att var i produktion under januari månad 2011.

Parken driftssätts under december månad 2010. Vindkraftparken är Arise femte i södra Sverige och bolaget har därmed 58 st. vindkraftverk i drift eller under byggnation med en total effekt om 125 MW. Utbyggnadstakten är i enlighet med plan

Projektet kommer väl uppfylla bolagets avkastningskrav om minimum 10 procent på totalt investerat kapital. Den bedömda specifika investeringskostnaden är ca 5,6 SEK/års kWh.

Halmstad den 30 december 2010

ARISE WINDPOWER AB (publ)

Informationen är sådan som Arise Windpower AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden (SFS2007:528) och eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 december 2010 kl. 08.00..

För ytterligare information vänligen kontakta Peter Nygren, VD Tel. 0706-300 680

Om Arise Windpower Arise Windpower är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft. Arise Windpowers affärsidé är att sälja el producerad med egna landbaserade vindkraftverk uppförda i södra Sverige. Bolaget har som mål att till år 2014 driftsätta cirka 300 vindkraftverk med en årlig produktion om cirka 2 TWh miljövänlig el. Arise Windpower är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. www.arisewindpower.se

Arise Windpower AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726

E-mail:  (), www.arisewindpower.se (www.arisewindpower.se)

Show as PDF