Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Arise Windpowers vindkraftpark i Oxhult invigd

16:29 / 23 April 2009 Arise Press release

Den 23 april invigdes Arise Windpowers första vindkraftspark i Oxhult utanför Laholm. Den officiella invigningen leddes av landshövdingen i Halland, Lars-Erik Lövdén.

Ett 150-tal personer närvarade vid invigningen som öppnades av Pehr G Gyllenhammar, styrelseordförande i Arise Windpower. Anföranden hölls också av Peter Nygren, vd i Arise Windpower och Fredrik Dahlström från Energimyndigheten. Efter invigningen, som genomfördes av landshövding Lars-Erik Lövdén, bjöds på underhållning av Laholms kommuns Kulturskola.

– Det här är en milstolpe för Arise, för kommunen och dess invånare. Vårt samhälle och dess utveckling bygger på att vi har ständig och ökad tillgång till el. Och den globala trenden är att det är förnyelsebar el som efterfrågas. Arise tolv vindkraftverk idag är en milstolpe för oss och för vår ambition att se till att det finns så mycket av just vindkraft som möjligt i våra elnät. Vi är bara i början på vårt arbete, sade Pehr G Gyllenhammar, styrelseordförande i Arise Windpower i sitt anförande.

– Oxhult är Arise Windpowers första vindkraftspark och en stor framgång för bolaget. Inte bara för att vindkraftparken under många år framöver kommer att generera ren och lönsam el varje år, men också för projektet har realiserats i rekordfart. Vi har då också hunnit genomföra det största kabelprojektet i södra Sverige och kopplat in parken till EONs regionnät. Detta visar på styrkan i vår organisation och lägger en fast grund för den storskaliga vindkraftsutbyggnad vi planerar de närmsta åren, sade Peter Nygren, vd Arise Windpower i en kommentar.

Om vindparken i Oxhult Arise Windpowers vindkraftpark i Oxhult har idag en installerad effekt om 24 MW som tillsammans beräknas producera ca 70 miljoner kilowattimmar per år – tillräckligt för att försörja ca 3 000 elvärmda enfamiljshus med ström. Importen av dansk och tysk kolkraft kan minskas och motsvarande el kan nu istället produceras lokalt, helt utan utsläpp. Bränslet är dessutom gratis. Den totala investeringen är ca 400 MSEK och är de första tolv verken av planerade 300.


För mer information, vänligen kontakta: Peter Nygren, vd Arise Windpower Telefon: 0430-685 000, 0706-300 680

Arise Windpowers affärsidé är att sälja ren naturkraft i form av el producerad med egna landbaserade vindkraftverk. Bolagets affärsmodell bygger på ett industriellt angreppssätt, där många parallella projekt drivs samtidigt. Arise Windpower grundades 2006 i Laholm och har idag en projektportfölj som omfattar 300 vindkraftverk i Sydsverige.

Show as PDF