Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Arise Windpower får 50 MSEK i pilotstöd av Energimyndigheten

12:04 / 22 April 2009 Arise Press release

Energimyndigheten har beslutat att ge Arise Windpower 50 MSEK i pilotstöd för vindkraftsetablering i skogsmiljö i södra Sverige. Stödet lämnas till tre av Arise Windpowers vindkraftsetableringar i skogsmiljö: Oxhult, Karlskrona och Mönsterås.

– Det är oerhört glädjande att Energimyndigheten valt att ge oss ett så kraftigt stöd i hård konkurrens med många andra stora energibolag. I samarbete med ledande experter, universitet och högskolor har vi de senaste åren lagt ned stora resurser på att utveckla metoderna för vindkraftetablering i skogsmiljö. Det arbetet kan nu och med Energimyndighetens stöd ytterligare intensifieras till gagn för hela branschen, säger Arise Windpowers vd Peter Nygren.

– Stöd till de tre etableringarna innebär en spridning av pilotmedel till flera etableringar i skogsmiljö i södra Sverige, skriver Energimyndigheten i sitt beslut.

Detta kompletterar den geografiska fördelningen av pilotstödet och innebär möjligheter att kunna jämföra tre olika skogsprojekt på väst-, syd- och ostkusten som påverkas av olika vindförutsättningar, terrängförhållanden mm. Projektet innehåller många viktiga utvecklingsområden som bedöms kunna ge stora bidrag till utveckling av tekniker, metoder och kunskap och därmed underlätta för kommande etablering av vindkraft i skogsmiljö, skriver Energimyndigheten.

Om Energimyndigheten Energimyndigheten arbetar inom olika samhällssektorer för att skapa villkoren för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning.


För mer information, vänligen kontakta: Peter Nygren, vd Arise Windpower Telefon: 0430-685 000, 0706-300 680

Arise Windpowers affärsidé är att sälja ren naturkraft i form av el producerad med egna landbaserade vindkraftverk. Bolagets affärsmodell bygger på ett industriellt angreppssätt, där många parallella projekt drivs samtidigt. Arise Windpower grundades 2006 i Laholm och har idag en projektportfölj som omfattar 300 vindkraftverk i Sydsverige.

Show as PDF