Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Alcadon

Alcadon

Alcadon Group AB: Alcadon ingår avtal om leverans av fiberoptiska tillbehör till Norlys med uppskattat försäljningsvärde om cirka 50-60 MDKK under 2021 och början av 2022

14:49 / 26 May 2021 Alcadon Press release

Alcadon har genom sitt danska dotterbolag 6X International ingått avtal om leverans av fiberoptiska tillbehör i samarbete med Commscope inom ett större specifikt projekt till Norlys, en befintlig kund. Leveranser påbörjas i juni 2021 och bedöms vara klara under första kvartalet 2022. Projektet avser byggnation och förberedelse för bredband.

Stockholm den 26 maj 2021

Denna information är sådan som Alcadon Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-05-26 14:49 CET.

Om Alcadon Group AB

Alcadon bedriver verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Tyskland. Alcadon har sedan starten 1988 etablerat sig som en ledande leverantör av produkter inom data- och telekommunikation i Skandinavien. Alcadon AB finns idag representerade med kontor i Stockholm, Malmö, Göteborg och Örebro samt dotterbolaget Alcadon AS i Oslo, Sandefjord, Hamar, Bergen samt Mosjoen i Norge. Vidare finns Alcadon representerat genom sitt danska dotterbolag 6X International i Danmark och Alcadon GmbH i Tyskland. Bolaget har även försäljningsrepresentanter i Finland. 

Alcadon Group AB (publ), 559009-2382, Segelbåtsvägen 7, 112 64 Stockholm, Sweden

Tel: 08-657 36 00  E-post: info@alca.se    webb: www.alcadongroup.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/