Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Alcadon

Alcadon

Alcadon Group AB: Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2020

08:00 / 14 August 2020 Alcadon Press release

62% EBIT-TILLVÄXT MED STABIL FÖRSÄLJNING

Andra kvartalet 2020
 • Nettoomsättningen minskar med 2,9 procent till 131,1 (135,0) MSEK.
 • Rörelseresultatet efter avskrivningar ökar med 61,6 procent till 17,6 (10,9) MSEK inklusive positiv valutapåverkan om 2,5 MSEK (-0,2).
 • Kassaflödet från löpande verksamheten förbättras och uppgår till 24,3 (6,7) MSEK.
 • Resultat per aktie ökar till 0,73 (0,43) SEK.
 • Soliditeten ökar till 49,3 procent från 46,9 procent.
Första halvåret 2020
 • Nettoomsättningen minskar med 1,3 procent till 261,7 (265,3) MSEK.
 • Rörelseresultatet efter avskrivningar ökar med 34,5 procent till 27,0 (20,1) MSEK inklusive negativ valutapåverkan om -1,0 MSEK (-0,8).
 • Kassaflödet från löpande verksamheten förbättras och uppgår till 27,1 (-10,2) MSEK.
 • Resultat per aktie ökar till 1,11 (0,79) SEK.
 • Soliditeten ökar till 49,3 procent från 41,4 procent.
Väsentliga händelser under kvartalet
 • Lars Engström har tillträtt som ny styrelseledamot i Alcadon Group AB.
 • Magnus Larsson har tillträtt rollen som försäljningschef i Alcadon AB och ingår i koncernledningen.
 • Alcadon har tecknat avtal om nytt centrallager i Västberga med planerad inflyttning under hösten 2020.

Inga väsentliga händelser efter periodens utgång

 

Stockholm den 14 augusti 2020

För ytterligare information kontakta:

Alcadon Group AB

Sonny Mirborn, VD

Mobil: 070 639 5092

E-post: smi@alca.se

www.alcadongroup.se

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB

Telefonnummer: +46 8-463 83 00

E-post: certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan information som Alcadon Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 augusti 2020 kl. 08:00.

Fullständig delårsrapport är tillgänglig via länken https://alcadongroup.se/investerare/finansiella-rapporter/

Om Alcadon Group AB

Alcadon bedriver verksamhet i Sverige och Norge. Alcadon AB har sedan starten 1988 etablerat sig som en ledande leverantör av produkter inom data- och telekommunikation i Skandinavien. Alcadon AB finns idag representerade med kontor i Stockholm, Malmö och Göteborg samt dotterbolag Alcadon AS i Oslo. Bolaget har även försäljningsrepresentanter i Köpenhamn och Helsingfors. Alcadon Group AB's certified adviser är Erik Penser Bank AB.

Alcadon Group AB (publ), 559009-2382, Segelbåtsvägen 7, 112 64 Stockholm, Sweden

Tel: 08-657 36 00   E-post: info@alca.se    webb: www.alcadongroup.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/