Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Alcadon

Alcadon

Lars Engström föreslås till ny styrelseledamot i Alcadon Group AB

10:00 / 9 April 2020 Alcadon Press release

Valberedningen i Alcadon Group AB har tidigare föreslagit årsstämman omval av nuvarande styrelseledamöterna Pierre Fors, Jonas Mårtensson, Stefan Charette och Marie Ygge. Pierre Fors föreslås bli omvald till styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår vidare nyval av Lars Engström. Lars, född 1963, har en lång erfarenhet av ledande befattningar inom ledande svenska industriföretag. Han var chef för affärsområde Sandvik Mining and Rock Technology 2016-2019, chef för affärsområde Sandvik Mining 2015-2016 och dessförinnan tillförordnad verkställande direktör och koncernchef för BE Group 2014-2015. Lars har även varit verkställande direktör och koncernchef för Munters AB 2006-2014. Före 2006 har Lars haft ett antal ledande befattningar inom Atlas Copco och Seco Tools. Lars är idag styrelseordförande i Botnia Exploration Holding AB, Örebro Hockey Klubb och TerraRoc Group samt styrelseledamot i Samhall AB och Normet Group Oy. Lars har en civilingenjörsutbildning från Linköpings universitet.

"Lars tillför styrelsen industriell kompetens och har en mycket värdefull erfarenhet av framgångsrikt långsiktigt företagsbyggande", säger valberedningens ordförande Stefan Charette.

Valberedningens fullständiga förslag och motivering, inklusive en presentation av samtliga styrelseledamöter, finns att läsa på bolagets hemsida. Kallelsen till årsstämman den 24 april finns sedan tidigare utlagd på bolagets hemsida. 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Stefan Charette, valberedningens ordförande, tel +46 73 994 70 79

Pierre Fors, styrelseordförande Alcadon Group, tel +46 70 717 77 91

Om Alcadon Group AB

Alcadon bedriver verksamhet i Sverige och Norge. Alcadon AB har sedan starten 1988 etablerat sig som en ledande leverantör av produkter inom data- och telekommunikation i Skandinavien. Alcadon AB finns idag representerade med kontor i Stockholm, Malmö, Göteborg och Örebro samt dotterbolaget Alcadon AS i Oslo, Sandefjord, Hamar, Bergen samt Mosjoen i Norge. Bolaget har även försäljningsrepresentanter i Köpenhamn och Helsingfors. 

Alcadon Group AB (publ), 559009-2382, Segelbåtsvägen 7, 112 64 Stockholm, Sweden

Tel: 08-657 36 00  E-post: info@alca.se    webb: www.alcadongroup.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/