Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Alcadon

Alcadon

Bokslutskommuniké januari - december 2017

08:00 / 23 February 2018 Alcadon Press release

Stark avslutning på historiskt år för Alcadon

Fjärde kvartalet 2017
 • Nettoomsättningen ökar med 133 % till 183,2 (78,5) MSEK, varav organisk tillväxt 44 %
 • Rörelseresultatet efter avskrivningar ökar med 178 % till 23,5 (8,4) MSEK
 • Periodens resultat ökar med 216 % till 16,6 (5,3) MSEK
 • Resultat per aktie 1,01 (0,34) SEK
 • Soliditeten förbättras från 33 % till 39 %
Helåret 2017
 • Nettoomsättningen ökar med 103 % till 579,9 (285,2) MSEK, varav organisk tillväxt 29 %
 • Rörelseresultatet efter avskrivningar ökar med 106 % till 71,5 (34,8) MSEK
 • Periodens resultat ökar med 117 % till 48,6 (22,4) MSEK
 • Resultat per aktie 2,98 (1,46) SEK
 • Soliditeten förbättras från 26 % till 39 %
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 0,50 SEK per aktie för 2017

Stockholm den 23 februari 2018

För ytterligare information kontakta:

Alcadon Group AB

Pierre Fors, VD 

Mobil: 070 717 77 91

E-post: pfh@alca.se 

www.alcadongroup.se

Denna information är sådan information som Alcadon Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2018 kl. 08:00.

Om Alcadon Group AB

Alcadon bedriver verksamhet i Sverige och Norge. Alcadon AB har sedan starten 1988 etablerat sig som en ledande leverantör av produkter inom data- och telekommunikation i Skandinavien. Alcadon AB finns idag representerade med kontor i Stockholm, Malmö ,Göteborg och Örebro samt dotterbolag Alcadon AS i Oslo. Bolaget har även försäljningsrepresentanter i Köpenhamn och Helsingfors. Alcadon Group AB's Certified adviser är Erik Penser Bank AB. Bolaget aktie handlas på Nasdaq First North.

Alcadon Group AB (publ), 559009-2382, Segelbåtsvägen 7, 112 64 Stockholm, Sweden

Tel: 08-657 36 00  E-post: info@alca.se    webb: www.alcadongroup.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/