Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Alcadon

Alcadon

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Delårsrapport januari - september 2018

FORTSATT STOPP I FTTH-MARKNADEN MEN ALCADONS BASAFFÄR UTVECKLAS VÄL
Tredje kvartalet 2018
Nettoomsättningen minskar med 7 procent t...

08:00 / 30 Oct Alcadon Press release

Delårsrapport januari - juni 2018

STRATEGISKT FÖRVÄRV I NORGE.
Andra kvartalet 2018
Nettoomsättningen minskar med 1 procent till 133,9 (135,7) MSEK
Rörelseresu...

08:00 / 17 Aug Alcadon Press release

Alcadon förvärvar CableCom AS

Alcadon Group AB ("Alcadon") har ingått ett bindande avtal om förvärv av samtliga aktier i CableCom AS ("CableCom").
CableCom-koncerne...

08:00 / 16 May Alcadon Press release

Delårsrapport januari - mars 2018

Fortsatt god tillväxt i försäljning och resultat
Första kvartalet 2018
Nettoomsättningen ökar med 17 % till 149,6 (128,1) MSEK
...

08:00 / 25 Apr Alcadon Press release

Bokslutskommuniké januari - december 2017

Stark avslutning på historiskt år för Alcadon
Fjärde kvartalet 2017
Nettoomsättningen ökar med 133 % till 183,2 (78,5) MSEK, varav o...

08:00 / 23 Feb Alcadon Press release

Alcadon AB tillsätter vice VD

Affärsutvecklingschef Mats Nyberg tillträder som vice VD på Alcadon AB.
Det blir kul att få jobba ännu närmare Mats som är en av grundarna av D...

08:00 / 23 Feb Alcadon Press release