Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Alcadon

Alcadon

Delårsrapport januari - juni 2017

08:00 / 17 August 2017 Alcadon Press release

Historiskt bästa kvartal samt nytt förvärv

Andra kvartalet 2017
  • Nettoomsättningen ökar med 89 procent till 135,7 (71,6) MSEK, varav organisk tillväxt 18 procent
  • Rörelseresultatet efter avskrivningar ökar med 81 procent till 17,0 (9,4) MSEK 
  • Periodens resultat ökar med 59 procent till 11,5 (7,2) MSEK  
  • Resultat per aktie 0,70 (0,46*) SEK
  • Soliditeten förbättras från 30,1 procent till 31,1 procent
Första halvåret 2017
  • Nettoomsättningen ökar med 86 procent till 263,8 (141,9) MSEK, varav organisk tillväxt 22 procent
  • Rörelseresultatet efter avskrivningar ökar med 69 procent till 31,1 (18,4) MSEK 
  • Periodens resultat ökar med 59 procent till 20,7 (13,1) MSEK
  • Resultat per aktie 1,27 (0,85*) SEK
  • Soliditeten förbättras från 26,0 procent till 31,1 procent

Stockholm den 17 augusti 2017

För ytterligare information kontakta:

Alcadon Group AB

Pierre Fors, VD 

Mobil: 070 717 77 91

E-post: pfh@alca.se 

www.alcadongroup.se 

Denna information är sådan information som Alcadon Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2017 kl. 08:00.

Om Alcadon Group AB

Alcadon bedriver verksamhet i Sverige och Norge. Alcadon AB har sedan starten 1988 etablerat sig som en ledande leverantör av produkter inom data- och telekommunikation i Skandinavien. Alcadon AB finns idag representerade med kontor i Stockholm, Malmö och Göteborg samt dotterbolag Alcadon AS i Oslo. Bolaget har även försäljningsrepresentanter i Köpenhamn och Helsingfors. Alcadon Group AB's Certified adviser är Erik Penser Bank AB. Bolaget aktie handlas på Nasdaq First North.

Alcadon Group AB (publ), 559009-2382, Segelbåtsvägen 7, 112 64 Stockholm, Sweden

Tel: 08-657 36 00  E-post: info@alca.se    webb: www.alcadongroup.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/