Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Alcadon

Alcadon

Delårsrapport januari - mars 2017

08:00 / 25 April 2017 Alcadon Press release

Stark inledning på 2017

  • Nettoomsättningen första kvartalet ökar med 82 % till 128,1 MSEK (70,3)
  • Rörelseresultatet efter avskrivningar ökar med 57 % till 14,1 MSEK (9,0)
  • Periodens resultat ökar med 56 % till 9,2 MSEK (5,9)
  • Resultatet per aktie för perioden 0,56 SEK (0,39*)
  • Soliditeten förbättras under kvartalet från 26,0 % till 30,1 %

* Räknat på 15 352 451 aktier, vilket var antalet innan förvärvet av DataConnect.

Stockholm den 25 april 2017

För ytterligare information kontakta:

Alcadon Group AB

Pierre Fors, VD

Mobil: 070 717 77 91

E-post: pfh@alca.se

www.alcadongroup.se

Denna information är sådan information som Alcadon Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2017 kl. 08:00.

Om Alcadon Group AB

Alcadon bedriver verksamhet i Sverige och Norge. Alcadon AB har sedan starten 1988 etablerat sig som en ledande leverantör av produkter inom data- och telekommunikation i Skandinavien. Alcadon AB finns idag representerade med kontor i Stockholm, Malmö och Göteborg samt dotterbolag Alcadon AS i Oslo. Bolaget har även försäljningsrepresentanter i Köpenhamn och Helsingfors. Alcadon Group AB's certified adviser är Erik Penser Bank AB.

Alcadon Group AB (publ), 559009-2382, Segelbåtsvägen 7, 112 64 Stockholm, Sweden

Tel: 08-657 36 00   E-post: info@alca.se    webb: www.alcadongroup.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/