Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Alcadon

Alcadon

Bokslutskommuniké januari - december 2016

08:00 / 21 February 2017 Alcadon Press release

Ett starkt Q4 avslutar ett händelserikt år

  • Resultatet per aktie för perioden januari - december 1,46 SEK.
  • Alcadon Group totala omsättning uppgick januari - december till 285,2 MSEK.
  • Rörelseresultat för koncernen (EBIT) januari - december blev 34,8 MSEK.
  • Periodens resultat januari - december uppgick till 22,4 MSEK.
  • Resultatet per aktie för perioden oktober - december 0,34
  • Alcadon Group totala omsättning uppgick oktober - december till 78,5 MSEK.
  • Rörelseresultat för koncernen (EBIT) oktober - december blev 8,4 MSEK.
  • Periodens resultat oktober - december uppgick till 5,3 MSEK.

  • Om förvärvet av DataConnect i Norden AB hade inräknats under januari till december 2016 hade den nya koncernens nettoomsättning för helåret uppgått till 444 MSEK och EBIT uppgått till 47 MSEK

Stockholm den 21 februari 2017

För ytterligare information kontakta:

Alcadon Group AB

Pierre Fors, VD

Mobil: 070 717 77 91

E-post: pfh@alca.se

www.alcadongroup.se

Denna information är sådan information som Alcadon Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2017 kl. 08:00.

Om Alcadon Group AB

Alcadon bedriver verksamhet i Sverige och Norge. Alcadon AB har sedan starten 1988 etablerat sig som en ledande leverantör av produkter inom data- och telekommunikation i Skandinavien. Alcadon AB finns idag representerade med kontor i Stockholm, Malmö och Göteborg samt dotterbolag Alcadon AS i Oslo. Bolaget har även försäljningsrepresentanter i Köpenhamn och Helsingfors. Alcadon Group AB's certified adviser är Erik Penser Bank AB.

Alcadon Group AB (publ), 559009-2382, Segelbåtsvägen 7, 112 64 Stockholm, Sweden

Tel: 08-657 36 00   E-post: info@alca.se    webb: www.alcadongroup.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/