Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Alcadon

Alcadon

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Institutioner köper aktier i Alcadon Group

Tre institutioner köper totalt 817 000 aktier i Alcadon Group (5,0%) varav 605 000st från bolagets personal, i ett strukturerat placing förfarande...

08:29 / 30 Oct Alcadon Press release

Delårsrapport januari - september 2017

Fortsatt hög tillväxt och vinst
Tredje kvartalet 2017
Nettoomsättningen ökar med 105 procent till 132,9 (64,7) MSEK, varav organisk ...

08:00 / 26 Oct Alcadon Press release

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Alcadon Group AB, org.nr 559009-2382 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma, för att som huvudärenden behandla styrelsen...

08:01 / 29 Aug Alcadon Press release

Delårsrapport januari - juni 2017

Historiskt bästa kvartal samt nytt förvärv
Andra kvartalet 2017
Nettoomsättningen ökar med 89 procent till 135,7 (71,6) MSEK, varav ...

08:00 / 17 Aug Alcadon Press release

Delårsrapport januari - mars 2017

Stark inledning på 2017
Nettoomsättningen första kvartalet ökar med 82 % till 128,1 MSEK (70,3)
Rörelseresultatet efter avskrivnin...

08:00 / 25 Apr Alcadon Press release

Alcadon Group - Årsredovisning 2016

Årsredovisning för Alcadon Group AB (publ) avseende räkenskapsåret 2016, se bifogad fil.
Årsredovisningen publiceras även på bolagets hemsida...

08:00 / 4 Apr Alcadon Press release

Bokslutskommuniké januari - december 2016

Ett starkt Q4 avslutar ett händelserikt år
Resultatet per aktie för perioden januari - december 1,46 SEK.
Alcadon Group totala oms...

08:00 / 21 Feb Alcadon Press release