Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Vitrolife AB (publ) slutför förvärvet av eFertility

13:30 / 22 May 2024 Vitrolife Press release

Vitrolife AB (publ) har slutfört förvärvet av eFertility (STB Zorg B.V.) som tidigare annonserades i pressmeddelande den 2 maj 2024.

eFertility är ett innovativt bolag som erbjuder och utvecklar banbrytande system- och mjukvarulösningar för att förbättra IVF-klinikernas processer; eWitness (system för att monitorera varje steg i IVF-processen) och eBase (ett EMR-system kompatibelt med informationssystem). eFertility har en ledande position i Nederländerna och expanderar snabbt inom Europa. År 2023 hade eFertility intäkter på 1,5 miljoner euro, och har en stark pipeline som visar på den ökade efterfrågan av dessa system på IVF-marknaden. eFertility kommer att redovisas under affärsområdet Technologies.  

Göteborg 22 maj 2024 
VITROLIFE AB (publ)
Bronwyn Brophy O'Connor, VD

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2024-05-22 13:30 CET.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife Group är en internationell koncern som tillhandahåller medicintekniska produkter och genetiska tjänster. Baserat på vetenskap och avancerad forskningskapacitet utvecklar vi tjänster och produkter för individanpassad genetisk information samt medicintekniska produkter inom fertilitet. Vi stödjer våra kunder i deras verksamhet för att förbättra patienternas utkomst av fertilitetsbehandlingar. Koncernen har sitt huvudkontor i Göteborg, Sverige, och sysselsätter för närvarande cirka 1 100 personer över hela världen.
Vitrolife Groups produkter och tjänster finns tillgängliga i över 125 länder genom egen närvaro i över 25 länder och ett nätverk av distributörer. Vi är en ledande aktör inom fertilitetsområdet och har som målsättning att vara den främsta partnern för IVF-klinikerna genom att leverera oöverträffade produkter och tjänster med visionen att göra det möjligt för individer att uppfylla drömmen om ett friskt barn. Vitrolife AB (publ) är noterat på NASDAQ Stockholm.
____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com.Hemsida: www.vitrolifegroup.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/