Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Vitrolife AB (publ) förvärvar eFertility

15:30 / 2 May 2024 Vitrolife Press release

Vitrolife AB (publ) har idag tecknat avtal om förvärv av 100% av aktierna i eFertility (STB Zorg B.V.). Förvärvet är en viktig del av Vitrolife Groups strategi för att öka standardiseringen och digitaliseringen för IVF-kliniker över hela världen.

eFertility är ett innovativt bolag som erbjuder och utvecklar banbrytande system- och mjukvarulösningar för att förbättra IVF-klinikernas processer; eWitness (system för att monitorera varje steg i IVF-processen) och eBase (ett EMR-system kompatibelt med informationssystem). eFertility har en ledande position i Nederländerna och expanderar snabbt inom Europa. År 2023 hade eFertility intäkter på 1,5 miljoner euro, och har en stark pipeline som visar på den ökade efterfrågan av dessa system på IVF-marknaden.  

Den initiala köpeskillingen, på nettoskuldfri basis, uppgår till 9,6 miljoner euro, vilken betalas vid tillträdet. Därutöver finns en tilläggsköpeskilling, över en 3-årsperiod, baserad på expansion och uppfyllelse av milstolpar för föräljningstillväxt med en maximal tilläggsköpeskilling om 8,4 miljoner euro. Transaktionen förväntas slutföras i mitten av maj 2024 och kommer att finansieras med Vitrolife Groups kassa. eFertility kommer att redovisas under affärsområdet Technologies. 

Vitrolife Group exekverar på den nya femåriga företagsstrategin, där en viktig del är att bygga en end-to-end-plattform som kopplar samman produkter och tjänster över hela IVF-arbetsflödet. eFertility med eWitness systemet och eBase (EMR) är centrala delar av strategin och i kombination med Vitrolife Groups portfölj är vi unikt positionerade för att ligga i framkant när det gäller innovation och automatisering för IVF-kliniker över hela världen.   

"Förvärvet av eFertility är ett viktigt steg i Vitrolife Groups strategi att transformera och digitalisera IVF-patientresan. Genom att integrera eFertilitys teknologier i vår plattform gör vi viktiga framsteg mot utvecklingen av ett sömlöst integrerat och mer effektivt arbetsflöde hos IVF-klinikerna", säger Bronwyn Brophy O'Connor, VD för Vitrolife Group.

Jan-Willem Broekman, VD för eFertility, säger: "Att bli en del av Vitrolife Group öppnar ett spännande kapitel för eFertility. Tillsammans kommer vi att fortsätta att flytta fram gränserna för innovation och leverera integrerade lösningar som tillgodoser de föränderliga behoven hos IVF-kliniker över hela världen."

Göteborg 2 maj 2024 
VITROLIFE AB (publ)
Bronwyn Brophy, VD
 

Denna information är sådan som Vitrolife AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-05-02 15:30 CET.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife Group är en internationell koncern som tillhandahåller medicintekniska produkter och genetiska tjänster. Baserat på vetenskap och avancerad forskningskapacitet utvecklar vi tjänster och produkter för individanpassad genetisk information samt medicintekniska produkter inom fertilitet. Vi stödjer våra kunder i deras verksamhet för att förbättra patienternas utkomst av fertilitetsbehandlingar. Koncernen har sitt huvudkontor i Göteborg, Sverige, och sysselsätter för närvarande cirka 1 100 personer över hela världen.
Vitrolife Groups produkter och tjänster finns tillgängliga i över 125 länder genom egen närvaro i över 25 länder och ett nätverk av distributörer. Vi är en ledande aktör inom fertilitetsområdet och har som målsättning att vara den främsta partnern för IVF-klinikerna genom att leverera oöverträffade produkter och tjänster med visionen att göra det möjligt för individer att uppfylla drömmen om ett friskt barn. Vitrolife AB (publ) är noterat på NASDAQ Stockholm.
____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com.Hemsida: www.vitrolifegroup.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/