Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Vitrolife AB (publ): Telefonkonferens avseende delårsrapport

15:00 / 4 April 2024 Vitrolife Press release

Vitrolife AB (publ) inbjuder till telefonkonferens med anledning av delårsrapporten Q1, 2024. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Tid: torsdagen den 18 april 2024 kl. 10.00.

För att registrera sig och delta på telekonferensen, vänligen använd länken nedan. Vid registrering erhålls telefonnummer, konferenskod och personlig kod för att logga in till telefonkonferensen. Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår integritetspolicy som finns tillgänglig på: Privacy policy | Vitrolife Group (https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vitrolifegroup.com%2Fen%2Fsite-services%2Fprivacy-policy&data=05%7C02%7Cawilson%40vitrolife.com%7Cfaa56320a6884dc1311f08dc174aa2b9%7C4a5fb820163e4b618b4901e9efd4e1bc%7C0%7C0%7C638410857604232307%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=tgsHoVWWikEHi8c6IBJ%2BrKf4e9reSkDAhVKejP%2F7LKo%3D&reserved=0)

Registrera dig för telefonkonferensen här  (https://event.loopup.com/SelfRegistration/registration.aspx?booking=nsymbqBEKl5f2L84sbHpyOVLBNSpPFfKB06yqtfFhrE=&b=2389e96d-457b-46a8-bebb-fec356d5b031)

Deltagare från Vitrolife Group är:
Bronwyn Brophy O'Connor, VD
Patrik Tolf, CFO
Ett pressmeddelande med delårsrapporten kommer att publiceras kl. 08.00 samma dag.
Före telefonkonferensens början kommer presentationsmaterial att finnas tillgängligt på bolagets hemsida.

Inspelad version av telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig i 7 dagar på telefonnummer +44 (0) 20 3451 9993 (internationellt), användarkod 6608301#.

Göteborg 4 april 2024
VITROLIFE AB (publ)

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife Group är en internationell koncern som tillhandahåller medicintekniska produkter och genetiska tjänster. Baserat på vetenskap och avancerad forskningskapacitet utvecklar vi tjänster och produkter för individanpassad genetisk information samt medicintekniska produkter inom fertilitet. Vi stödjer våra kunder i deras verksamhet för att förbättra patienternas utkomst av fertilitetsbehandlingar. Koncernen har sitt huvudkontor i Göteborg, Sverige, och sysselsätter för närvarande cirka 1 100 personer över hela världen.
Vitrolife Groups produkter och tjänster finns tillgängliga i över 125 länder genom egen närvaro i över 25 länder och ett nätverk av distributörer. Vi är en ledande aktör inom fertilitetsområdet och har som målsättning att vara den främsta partnern för IVF-klinikerna genom att leverera oöverträffade produkter och tjänster med visionen att göra det möjligt för individer att uppfylla drömmen om ett friskt barn. Vitrolife AB (publ) är noterat på NASDAQ Stockholm.
____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com.
Hemsida: www.vitrolifegroup.com/ (http://www.vitrolife.com/)

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/