Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Vitrolife AB

12:53 / 5 January 2024 Vitrolife Press release

Flaggningsmeddelande i Vitrolife AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556354-3452 Vitrolife AB
Instrument SE0011205202 AK
Innehavare AMF Tjänstepension AB
 
Före transaktionen
Antal aktier 6 761 997
Antal rösträtter 6 761 997
 
Transaktionen
Datum 2024-01-04
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 6 896 810
 - direkt innehavda rösträtter 3 350 000
 - indirekt innehavda rösträtter 3 546 810
Andel
 - aktier 5,09 %
 - direkt innehavda rösträtter 2,47 %
 - indirekt innehavda rösträtter 2,62 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 5,09 % 6 896 810
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 5,09 % 6 896 810
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolag AMF Fonder AB
 - antal rösträtter 3 546 810
 - andel av rösträtter 2,62 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 6 896 810
 - andel av rösträtter 5,09 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/