Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Vitrolife AB (publ): Bokslutskommuniké 2022: Stark tillväxt med lönsamhet

08:00 / 2 February 2023 Vitrolife Press release

Fjärde kvartalet
 • Försäljning om 855 MSEK (514), vilket motsvarar en ökning med 66% i SEK, varav organisk tillväxt 11%, förvärvad tillväxt 37% och valutaeffekt 18%. Den organiska tillväxten i lokala valutor var 9% (proforma exklusive intäkter från covidtester och avyttrad verksamhet).
 • Consumables ökade försäljningen med 23% i SEK, Technologies ökade med 36% i SEK och Genetic Services bidrog med förvärvad försäljning om 192 MSEK.
 • Med förvärvet har vi en stark tillväxt i samtliga marknadsregioner. Nord- och Sydamerika 81%, EMEA 31%, Japan och Oceanien 56% och Asien 32% i lokala valutor.
 • Den organiska tillväxten i lokala valutor (proforma exklusive intäkter från covidtester) för Japan och Oceanien uppgick till 24%, Asien 15%, EMEA 6% och Nord- och Sydamerika 1%.
 • Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 273 MSEK (85), motsvarande en marginal om 31,9% (16,5) (proforma 27,8%). EBITDA per aktie ökade med 196% till 2,02 SEK.
 • Nettoresultatet uppgick till 73 MSEK (34), vilket gav ett resultat per aktie om 0,55 SEK (0,26).
Helåret 2022
 • Försäljning om 3 234 MSEK (1 681), vilket motsvarar en ökning med 92% i SEK, varav organisk tillväxt 10%, förvärvad tillväxt 65% och valutaeffekt 18%. Den organiska tillväxten i lokala valutor var 10% (proforma exklusive intäkter från covidtester och avyttrad verksamhet).
 • Consumables ökade försäljningen med 23% i SEK, Technologies ökade med 16% i SEK och Genetic Services bidrog med förvärvad försäljning om 1 085 MSEK.
 • Med förvärvet har vi en stark tillväxt i samtliga marknadsregioner. Nord- och Sydamerika 177%, EMEA 48%, Japan och Oceanien 59% och Asien 38% i lokala valutor.
 • Den organiska tillväxten i lokala valutor (proforma exklusive intäkter från covidtester) för Japan och Oceanien uppgick till 19%, Asien 16%, EMEA 3% och Nord- och Sydamerika 8%.
 • Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 1 050 MSEK (544), motsvarande en marginal om 32,5% (32,4) (proforma 32,2%). EBITDA per aktie ökade med 63% till 7,75 SEK.
 • Nettoresultatet uppgick till 394 MSEK (344), vilket gav ett resultat per aktie om 2,91 SEK (2,97).
 • Nettoskuld/EBITDA 1,5 (3,2) rullande 12 månader.
Efter periodens utgång
 • Bronwyn Brophy utses till ny VD för Vitrolife AB (publ). Hon börjar sin anställning senast den 1 augusti, 2023.
 • Styrelseordförande, Jón Sigurdsson, tillträder som tillförordnad VD från 1 april, 2023.
 • Styrelseledamot, Henrik Blomquist, utses till styrelseordförande från 1 april, 2023 till årsstämman den 27 april, 2023.
 • Nuvarande VD, Thomas Axelsson, avslutar sin roll som VD den 31 mars, 2023.
 • Styrelsen föreslår utdelning om 0,85 SEK per aktie (0,80), motsvarande 115 MSEK (108).
____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife Group är en internationell koncern som tillhandahåller medicintekniska produkter och genetiska tjänster. Baserat på vetenskap och avancerad forskningskapacitet utvecklar vi tjänster och produkter för individanpassad genetisk information samt medicintekniska produkter inom fertilitet. Vi stödjer våra kunder i deras verksamhet för att förbättra patienternas utkomst av fertilitetsbehandlingar. Koncernen har sitt huvudkontor i Göteborg, Sverige, och sysselsätter för närvarande cirka 1 100 personer över hela världen.
Vitrolife Groups produkter och tjänster finns tillgängliga på mer än 110 länder genom egen närvaro i 30 länder och ett nätverk av distributörer. Vi är en ledande aktör inom fertilitetsområdet och har som målsättning att vara den främsta partnern för IVF-klinikerna genom att leverera oöverträffade produkter och tjänster med visionen att uppfylla individens dröm om ett friskt barn. Vitrolife AB (publ) är noterat på NASDAQ Stockholm.
____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com.
Hemsida: www.vitrolife.com/

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/