Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Bronwyn Brophy utses till ny VD för Vitrolife AB (publ)

08:15 / 1 February 2023 Vitrolife Press release

Bronwyn Brophy har en imponerande erfarenhet av ledarskap av global life science och medtech-verksamheter. Styrelsen anser att Bronwyn är en utomordentlig kandidat för att genomföra Vitrolifes strategi att uppnå bolagets fulla potential och därigenom skapa ökat aktievärde.

Bronwyn Brophy är irländska och har omfattande erfaren av ledande positioner inom Global Life Science och Medtech-bolag som Thermo Fischer Scientific, Medtronic och Johnson & Johnson. Under de senaste åren inom Thermo Fischer var hon globalt ansvarig för Immunodiagnostics Division och före det som President för EMEA-regionen.

Bronwyn Brophy börjar sin anställning senast den 1 augusti 2023.

Som meddelats den 12 september 2022 avslutar Thomas Axelsson sin roll som VD. Detta beräknas ske den 31 mars 2023. Därvid kommer Jón Sigurdsson, nuvarande styrelseordförande, att tillträda som tillförordnad VD till dess Bronwyn Brophy tillträder sin position. Följaktligen har styrelsen utsett nuvarande styrelseledamoten Henrik Blomquist som styrelseordförande till årsstämman den 27 april 2023.

Jón Sigurdsson, styrelseordförande, säger: "Jag är väldigt glad över att vi kunnat attrahera Bronwyn Brophy att bli VD. Hon har en omfattande kompetens av att utveckla verksamheter och en omfattande internationell erfarenhet vilket är viktigt för Vitrolife. Jag vill återigen tacka Thomas Axelsson för ett utmärkt arbete för Vitrolife och för vårt goda samarbete."

Bronwyn Brophy kommenterar utnämningen: "Jag är väldigt stolt över utnämningen som ny VD för Vitrolife. Jag ser att bolaget har en mycket spännande framtid med stor tillväxtpotential med starka distributörer och globala partners".

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife Group är en internationell koncern som tillhandahåller medicintekniska produkter och genetiska tjänster. Baserat på vetenskap och avancerad forskningskapacitet utvecklar vi tjänster och produkter för individanpassad genetisk information samt medicintekniska produkter inom fertilitet. Vi stödjer våra kunder i deras verksamhet för att förbättra patienternas utkomst av fertilitetsbehandlingar. Koncernen har sitt huvudkontor i Göteborg, Sverige, och sysselsätter för närvarande cirka 1 100 personer över hela världen.
Vitrolife Groups produkter och tjänster finns tillgängliga på mer än 110 länder genom egen närvaro i 30 länder och ett nätverk av distributörer. Vi är en ledande aktör inom fertilitetsområdet och har som målsättning att vara den främsta partnern för IVF-klinikerna genom att leverera oöverträffade produkter och tjänster med visionen att uppfylla individens dröm om ett friskt barn. Vitrolife AB (publ) är noterat på NASDAQ Stockholm.
____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com.
Hemsida: www.vitrolife.com/

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/